| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Claus Emmeche 7 years, 4 months ago

SiV: Studiekreds i Videnskabsstudier, Seminar i Videnskabsteori

An open seminar in science studies

 

Det næste møde / Next meeting

 

 

   Fredag d. 3. juni, 2016, kl. 14:15 i Kc7, Blegdamsvej 17

 

Her vil Alfred Birkegaard, Kristian Moltke Martiny og David Budtz Pedersen lægge op til diskussion af dagens emne med titlen:

 

Kollaboratoriet: et epistemologisk eksperiment i nye videnprocesser. 

 

Abstract: Danske universiteter står i deres største krise i mange år. Med massive besparelser på det offentlige forskningsbudget og en læringskultur, der primært er orienteret mod sin egen reproduktion, har universiteterne mistet en stor del af deres gennemslagskraft og status. I dette oplæg spørger vi, hvordan forskere i samarbejde med virksomheder, fonde, medier og borgere kan genopfinde formålet i det videnskabelige arbejde. I stedet for at vende sig indad gennem stigende specialisering og disciplinering, argumenterer vi for en åben læringskultur, der sætter samarbejde og problemløsning i centrum. Oplægget præsenterer et nyt socialt laboratorium for komplekse humane samfundsløsninger. Et sådant laboratorium kalder vi for Kollaboratoriet. Det er en åben platform støttet af Elsass Fonden, der de kommende år skal etablere tværfaglige eksperimenter mellem universiteter, fonde, videnmiljøer og virksomheder. Et af de afgørende elementer i arbejdet med at udvikle en ny viden- og læringskultur er erkendelsen af, at mange af de problemer, samfundet står over for, er skabt af mennesker og derfor skal løses af mennesker. Af samme grund er det afgørende at forstå, hvordan den menneskelige faktor kan være med til at drive samarbejde mellem interessenter, borgere, beslutningstagere, medier, kunstnere og forskere på en måde, der fremmer empati, skaber gensidig tillid, styrker fælles problemløsning og værdier, og er baseret på en forståelse af fælles formål.

 

ps: (tilføjet efter seminaret):

Der var et par stykker, som spurgte efter at vores dokumentarfilm om Collaboration. Den er i sin fulde længe tilgængelig her: https://vimeo.com/119101747 

Har gjort alle mine baggrund forskningsinterviews til afhandlingen tilgængelig her: http://collaborativesociety.org

Mvh Alfred

 

 

Find vej

til Kc7: Her er en beskrivelse af hvordan man når frem til mødelokalet i bygning K, etage c, lokale 7:

Gå via hovedindgangen ("villaen" på Blegdamsvej 17) ned i kælderen til receptionen. Fortsæt ned ad trappen til den lange kældergang. Vælg den anden sidegang på venstre hånd. Find elevatoren for enden af sidegangen (der er en port/dør for enden som kan være lukket, elevator bag denne). Tag elevator op til etage c (vent med at berøre døren til elevatoren er standset). Gå til venstre, lokale 7 ligger da på et stykke nede ad gangen på venstre side.

 

 

Interested in the SiV seminar series? — Write to Claus Emmeche <cemmeche@ind.ku.dk>   

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.